Array

ASSOSA UNIVERSITY SIGNS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

 

የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ሠራተኞች ለህዳሴው ግድብ ማሰሪያ ለ3ተኛ ጊዜ ቦንድ ለመግዛት ቃል ገቡ

 

የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና የአስተዳደር ሠራተኞች ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ማሰሪያ የሚውል ከአንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ገንዘብ ቦንድ ከወር ደሞዛቸው ለመግዛት ቃል ገቡ፡

 

read more..facebook
We have 2 guests online

የምክር ቤት አባላት አሶሳ ዩኒቨርስቲን ጎበኙ

የቤ/ጉ/ክልል የምክር ቤት አባላት አሶሳ ዩኒቨርሲቲን ጎበኙ፡፡ ሀምሌ 6/2006 ዓ.ም በክልሉ ርዕሰ መስተዳደርና የዩኒቨርሲቲዉ የቦርድ ሰብሳቢ በክቡር አቶ አህመድ ናስር መሪነት የግቢዉ ግንባታ ሂደት ተዘዋዉረዉ ገብኝተዋል፡፡

 

ዶክተር አምሣሉ በድሞ የዩኒቨርሲቲዉ ፕሬዝዳንት ከሁለት ዓመት ቆይታ በኃላ ወደ ዋናዉ ካምፓስ ከገባ ጀምሮ በተለይ ሁለተኛ ዙር ግንባታ አመራሩ በየጊዜዉ ከኮንትራክተሮች ጋር በሚያደርገዉ የቅርብ ክትትል ከመጀመሪያ ዙር በተሻለ ሁኔታ ግንባታዉ በመፋጠን ላይ ስለሆነ በ2007 የትምህርት ዘመን 1790 አዲስ ተማሪዎችን ለመቀበል በዝግጅት ላይ እንገኛለን፤ በጠቅላላ ሁሉም የግንባታ ዙር ሲጠናቀቅ ዩኒቨርሲቲዉ 7000 ተማሪዎችን የመቀበል አቅም እንደሚኖረዉ

ገልጸዋል፤መሰረተ-ልማትን በተመለከተ የኃይል መቆራረጥን ለመቆጣጠር አራት ትራንስፎርም ሀዉስ ተገንቦቶ አልቆ በሶስቱ ሀዉሶች ትላልቅ ጄኔረተሮች ገብቷል ሌላዉ የመጠጥ ዉሃ እጥረት እንዳይኖር 500,000 ሊትር ዉኃ የሚይዝ ታንከር ተሰርቶ