Array

 የ2007 በጀት አመት የሥራ አፈፃጸም ሪፖርትና የ2008 በጀት ዓመት የትኩረት አቅጣጫ ቀረበ፤

በትናንትናዉ ዕለት የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶ/ር አምሳሉ በዲሞ ለጠቅላላ አስተዳደር ሰራተኞችና መምህራኖች የ2007 በጀት ዓመት የሥራ አፈፃጸም ሪፖርትና የ2008 በጀት ዓመት የትኩረት አቅጣጫ አቀረቡ፡፡

ዩኒቨርሲቲዉ በ2004 ዓ.ም 1043 ተማሪዎችን በ5 ፋካልቲዎችና 17 የትምህርት ክፍሎች የጀመረዉን በ2007 ዓ.ም 4401 በመደበኛ፣  1365 በተከታታይ ርቀት ትምህርት በጠቅላላ 5766 ተማሪዎችን በ6 ፋካልቲዎችና በ32 የትምህርት ክፍሎች በዲግሪ መርኃ- ግብር የመማር ማስተማርሩን ተግባር እያከናወነ ይገኛል፤ በመሆኑም በ2006 ዓ.ም ከ12 ትምህርት ክፍሎች 445 የመጀመሪያ  ተመራቂዎች በ2007 ዓ.ም ከ16 ትምህርት ክፍሎች 586 ተመራቂዎች በጠቅላላ 1031 ተማሪዎችን በመደኛዉ ትምህርት መርኃ- ግብር አስመርቋል፡፡

Read more...

 

facebook
We have 9 guests online

የ2007 በጀት ዓመት ታታሪ መምህራንና ሠራተኞች ሽልማት ተሰጠ፤

አሶሳ ዩኒቨርሲቲ ከተቋቋመበት 2004 ዓ.ም ጀምሮ የአምስት ዓመት ዕቅድ በማዉጣት በየዓመቱ በሚዘጋጀዉ ዓመታዊ ዕቅድ መሰረት ከ2006 ዓ.ም ጀምሮ የዕቅድ ግምገማ በማድረግ ታታሪ መምህራንንና ሠራተኞችን በማወዳደር የማበረታታት ተግባር በመስራት ለቀጣይ ዓመት የሥራ ዕቅድ ዝግጅት የማበረታታት ተግባር መስራት ከተጀመረ ሁለተኛ ዓመቱን አስቆጥሯል፤

በ2007 በጀት ዓመት በየዘርፉ ዕቅድ ክንዉን አፈፃፀም ግምገማ ከተካሔደ በኃላ አንፃራዊ እንቅስቃሴ ያላቸዉን መምህራንና ሰራተኞችን ለማበረታታት ሐምሌ 18/2007 ዓ.ም ከጠዋቱ 4፡00 ሰዓት ጀምሮ የዩኒቨርሲቲዉ ከፍተኛ አመራሮች፣ መካከለኛ አመራሮችና የዩኒቨርሲቲዉ ማህበረሰብ በተገኙበት የማበረታቻ ሽልማት ተሰጥቷል፤፤

ዶ/ር አምሳሉ በዲሞ የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት በፕሮግራሙ ላይ ሁሉም የዩኒቨርሲቲዉ መምህራንና ሰራተኞች ለሚታየዉ ለዉጥ የራሳችሁን ኃላፊነት የተወጣችሁ ቢሆንም በዓመቱ የተሻለ አፈፃፀም ያላቸዉን አወዳድሮ መሸለም ለቀጣይ ሥራችን ማበረታቻ መስጠት ተገቢ መሆኑን ስለታመነበት ይህ ፕሮግራም መዘጋጀቱን ገልፀዋል፤፤

Read more...