logo

ለትምህርት ፈላጊዎች በሙሉ:-

Posted Date: 2022-03-07

የአሶሳዩ ኒቨርሲቲ በማታና ቅዳሜና እሁድ ትምህርት መርሃ ግብር በመጀመሪያ ድግሪ ፕሮግራም በአሶሳ፣ በ2014 ዓ.ም መማር ለምትፈልጉ አዲስ አመልካች የመጀመሪያ ድግሪ ከየካቲት 24/2014 ዓ.ም እስከ መጋቢት 15/2014 ዓ.ም በተከታታይ የስራ ቀናት ምዝገባ ይካሄዳል፡፡ በመሆኑም ለመጀመሪያ ዲግሪ አመልካቾች አድሱ ሥርዓተ ትምህርት ፕሮግራሙ በተፈጥሮ ሳይንስ እና ማህበራዊ ሳይንስ ትምህርት መስክ መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች ከላይ በተጠቀሱት ቀናት በአካል ወይም በተወካይ በኩል በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ሪጅስትራል ኦርጅናል ዶክመንትና የማይመለስ ፎቶ ኮፒ በማቅረብ ለመጀመሪያ ዲግሪ ለአሶሳ አመልካቾች 100 ብር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዩኒቨርሲቲው የውስጥ ገቢ አካውንት 1000021168355 በመክፈል መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን፡፡ ዩኒቨርሲቲው የሚሠጣቸው የትምህርት መስኮች በመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም 1. በቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ (College of Business and Economics) ማናጅመንት (management) አካውንቲግ (Accounting) ኢኮኖሚክስ (Economics) ህዝብ አስተዳደር ልማት ስራ አመራር (Public Administration Development Management) ቱሪዝም ማናጅመንት (Tourism Management) 2. በማህበራዊሳይንስናስነ-ሰብኮሌጅ (College of social science and humanities) ጅኦግራፊ (Geography) ሥነ-ዜጋ (Civic) እንግሊዝኛ (English) ሳይኮሎጂ (Psychology) ሶሾሎጂ(Sociology) ጋዜጠኝነት እና ስነ -ተግባቦት (Journalism and Communication) 3. በተፈጥሮ ቀመር ሳይንስ ኮሌጅ /College of Natural and computational science / ባዮሎጂ (Biology) ኬሚስትሪ (Chemistry) ፊዚክስ (Physics) ስፖርትሳይንስ (sport science) ሒሳብ (Mathematics) እስታትስቲክስ (Statistics) ጅኦሎጂ (Geology) 4. በምህንዲስና ኮሌጅ (College of engineering) ሲቪልመህንዲስና (Civil engineering) ኤሌክትሪክና ኮምፒውተር ምህንዲስና (Electrical and computer engineering) ግንባታና ቴክኖሎጂ አመራር (Construction Technology Management ) ቅየሳ ምህንዲስና (Survey engineering) ውሃ ሀብት ምህንዲስና (water resource and irrigation engineering) -መካኒካል እንጂነርግ (Mechanical Engineering) 5. በኮምፒውቲግና ኢንፎርማቲክስ ኮሌጅ (College of computing and informatics) ኮምፒውተር ሳይንስ (Computer science) ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ (Information Technology) ኢንፎርሜሽን ሳይንስ (Information Science) 6. በግብርናና ተፈጥሮ ሃብት ኮሌጅ (College of agriculture and natural resources) እፅዋት ሳይንስ (Plant science) እንስሳት ጤና (Animal health) ተፈጥሮ ሀብት አያያዝ (Natural resource and management ) እንስሳት ሳይንስ (Animal science) ግብርና ምጣኔ ሀብት (Agricultural economics) አፈር ሀብት እና ተፋሰስ አያያዝ (soil Resource and watershed management) 7. በህግ ትምህርት ቤት /school of law / በህግ /LLB in Law / የመመዝገቢያ መስፈርት ለመጀመሪያ ዲግሪ የትምህርት ሚኒስቴር የመግቢያመስፈርት በሌቨል ለተመረቁደረጃ 3 እና 4 ሲኦሲ ውጤት ከለላቸው እስከ አንድ አመት ድረስ ለማቅረብ ውል በመግባት ማመልከት የሚችሉ ሲሆን የመምህራን ሰልጣኞችን አይመለከትም የቀድሞ 12ኛክፍልከሆኑለወንዶች 3.2 ለሴቶች3.0 2013/14 ዓ/ም ያጠናቀቃችሁ ከ700 የተፈተናችሁ 350 እና ከዚያ በላይ ከ600 የተፈተናችሁ 300 እና ከዚያ በላይ ውጤት ማስመዝገብ ይኖርባችኋል፡፡ 2012/13 ዓ/ምለወንዶች 330 እናለሴቶች 320 እናለታዳጊክልሎችበሁለቱምጾታ 310፤ለአካልጉዳተኛ 300 2011 ዓ/ም 140 እና ከዚያበላይ 2008-2010ዓ/ም 295 እና ከዚያበላይ 2007 ዓ/ም 295 እና ከዚያበላይ 2006ዓ/ምተፈታኞች 250 እና ከዚያበላይ 2003-2005 ዓ/ምተፈታኝ 265 እና ከዚያበላይ 2002 ዓ/ም 280 እና ከዚያበላይ 2001-200 እና ከዚያበላይ ሊኖራቸው ይገባል ለመጀመሪያ ዲግሪ አመልካቾች መማር የምትፈልጉትን ድፓርትመንት በመምረጥ ማመልከት ይኖርባችኋል ምልመላውን ላለፉ ሰልጣኞች በውስጥ ማስታወቂያ የመመዝገቢያ ቀን የምናሳውቅ ይሆናል፡፡ ለበለጠ መረጃ 0578875023 በመደወል መረጃ ማገኘት ይቻላል:: የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የተከታታይና ርቀት ትምህርት ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት
Image

የዩኒቨርሲቲያችን የመደበኛ ተመራቂ ተማሪዎች

Posted Date: 2021-09-04

የዩኒቨርሲቲያችን የመደበኛ ተመራቂ ተማሪዎች ፤ የ3ኛ ዓመት መደበኛ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተማሪዎችና የክረምት መርሃ ግብር የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተመራቂ ተማሪዎች ከቀን 03-04/04/2013 ዓ.ም ዩኒቨርሲቲያችን ለመቀበል ጥሪ ማድረጉ ይታዎቃል ፡፡ ስለሆነም በመተከል ዞን የሚገኙ መደበኛ ተመራቂ ተማሪዎች ፤ የ3ኛ ዓመት መደበኛ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተማሪዎችና የክረምት መርሃ ግብር የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተመራቂ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲያችን ለመምጣት አስፈላዚዉን የጉዞ መረጃ የሚያገኙት ግልገል በለስ መምህራን ኮሌጅ ሲሆን ለበለጠ መረጃ 09 13 81 84 20 ደዉለዉ መረጃ ማግኘት የሚችሉ ምሆኑን እናሳዉቃለን፡፡
Image

ማስታወቂያ

Posted Date: 2020-03-16

ለሁሉም የአሶሳ ዩኒቨረሲቲ ማህበረሰብ በሙሉ

የኮሮና ቫይረስ በአሁኑ ሰዓት የአለም ስጋት መሆኑ በብዙሀን መገናኛዎች እየተሰራጨ ይገኛል፡፡ የኮሮና ቫይረስ መሰራጫ መንገድ በሰዎች ንክክ በመሆኑ ዩኒቨርሲቲ ሰዎች በብዛት የሚገኙበት ቦታ በመሆኑ  የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የበሽታዉ ሁኔታ እስክረጋጋ ድረስ በዩኒቨርሲቲዉ ሊወሰዱ የሚገቡ ቅድመ ሁኔታዎች ላይ በመወያየት የሚከተሉትን ወሳኔዎች አስተላልፏል፡-

  • 7 አባላት ያሉት ግብረ ኃይል አቋቁሞ የበሽታዉን ሁኔታ በየቀኑ እየተከታተለ እና መረጃ እያደራጀ  የተቋሙን ሁኔታ ለህዝብ ተደራሽ ያደረጋል
  • ከ08-07-2012 ዓ/ም ጀምሮ ለሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ት/ት እንዳይናር ተደረጓል
  • ከ08-07-2012 ዓ/ም ጀምሮ መምህራን ለተማሪዎች ፊት ለፊት የሚያሰተምሯቸዉን ት/ቶች በማሰቀረት ለተማሪዎች Hand out, reference books,online and soft copy materials በበቂ ደረጃ በማቅረብ እና ሌሎች ዘዴዎችን በመጠቀም የበግላቸዉ/ በክፍላቸዉ ሆነዉ እንዲያነቡ፤ መምህራን በኢሜይልና በተለያዩ ዘዴዎች የመማር ማስተማሩን ስራ አንዲመሩት የተወሰነ ሲሆን፤ ይህንን ተግባራዊ ማድረጋቸዉን አንዲረጋገጥ
  • ተማሪዎች በምግቤትና ላይበራሪ አካባቢ መተፈፈግን ለማስቀረት የመቀመጫዎች ጥግግት እንዳይኖር የአገልግሎት ሰዓት ማራዘም
  • አስገዳጅ ስብሰባዎች እንኳ ቢኖሩ ሰፋ ባለአዳራሽ አንዲካሄዱ
  • የተለየ የበሽታዉ ምልክት ቢከሰት የተጠርጣሪዉ ማቆያ ተለይቷል

Image

Call for Papers for International Research Conference on “On

Posted Date: 2020-03-07

International Research Conference on “One Health in Ethiopia”


Image